Plac Bohaterów Getta

Nazwa krakowskiego Placu Bohaterów Getta związana jest ze smutną częścią historii dzielnicy Podgórze. Wydarzenia, które miały tam miejsce były na tyle znaczące, że miejsce to zmieniło swoją nazwę, bo poprzednio brzmiała ona Plac Zgody.

Plac Zgody stał się w latach 1941-1943 częścią getta krakowskiego. Tutaj właśnie skoncentrowano ludność pochodzenia żydowskiego, która następnie była wywożona kolejnymi transportami do obozów koncentracyjnych. Były to obóz w Płaszowie oraz obóz w Bełżcu. Osoby zamieszkujące getto były traktowane w bardzo brutalny i wręcz nieludzki sposób zarówno przez nazistów, jak i policjantów żydowskich. Plac był niestety nawet miejscem egzekucji. Jednym z najbardziej okrutnych aktów nietolerancji była egzekucja z 14 marca 1943 roku podczas której rozstrzelano wielu najsłabszych mieszkańców getta, w tym również dzieci… W tym krakowskim getcie zginął także między innymi Mordechaj Gebirtig znany artysta.

Ważnym miejscem w tym getcie była „Apteka pod Orłem”, która mieściła się w budynku nr 18. Prowadził ją Tadeusz Pankiewicz, jedyny Polak zamieszkujący to miejsce. Napisał on później książkę „Apteka w getcie krakowskim”, w której opisał co się tak naprawdę tam działo. Pisał też o swojej działalności polegającej na niesieniu pomocy Żydom. Oczywiście groziła mu za to śmierć, jednak organizował darmowe lekarstwa, fałszował dokumenty i przechowywał osoby wyznaczone do kolejnego transportu do obozu. W Aptece spotykali się także artyści, naukowcy, lekarze i w ogóle elita pochodzenia żydowskiego. W tej chwili w budynku dawnej „Apteki pod Orłem” mieści się muzeum upamiętniające tragiczne wydarzenia związane z zagładą Żydów. Zmiana nazwy Placu w 1948 roku jest również wyrazem pamięci o osobach, które cierpiały i poniosły śmierć w getcie lub po wywozie do jednego z obozów koncentracyjnych. Natomiast zanim jeszcze był to Plac Zgody nazywano go Małym Rynkiem. Powstał w ogóle około 1838 roku i pełnił rolę rynku targowego. Umacniał coraz bardziej swoją pozycję aż do 1880 roku. Nazwę Plac Zgody otrzymał kiedy Podgórze zostało przyłączone do Krakowa, czyli w 1915 roku.