Rezerwat Bonarka

Chociaż wielu osobom „Bonarka” kojarzy się z postawionym niedawno w Krakowie ogromnym centrum handlowym, warto wiedzieć że jest także rezerwat przyrody o takiej nazwie. Zresztą istnieje on znacznie dłużej.

Rezerwat Bonarka znajduje się rzeczywiście w sąsiedztwie wspomnianego centrum handlowego. Poza tym jest on całkiem niedaleko Parku Bednarskiego, kopca Krakusa, wzgórze Lasoty oraz kamieniołomu Liban. Można więc zaplanować wycieczkę prawie na cały dzień.  Co w takim razie interesującego znajduje się w samym rezerwacie Bonarka? Można tam oglądać skały wapienne z okresu jury, kredy i trzeciorzędu. Znajdowały się one dawno temu na dnie niezbyt głębokiego morza i dlatego można zaobserwować na nich ślady pozostawione przez morskie zwierzęta. Różnego rodzaju jamki, dziurki, odciśnięte kształty czy pęknięcia będące wynikiem osuwania się skał są dowodem na to, że kiedyś teren Krakowa znajdował się pod morzem… Jest to z pewnością dużą ciekawostką dla mieszkańców tego miasta, a także dla turystów. Z kolei osoby zainteresowane geologią mogą oglądać tutaj w naturalnych warunkach ślady życia morskich ślimaków, małżów, jeżowców itp.

Na terenie Krakowa znajduje się w ogóle pięć rezerwatów przyrody, które w sumie zajmują obszar o wielkości ponad 48,6 ha. Są to Bielańskie Skałki, Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Skołczanka i właśnie Bonarka. Zadaniem tego rezerwatu jest ochrona geologicznych zasobów Podgórza, do których oprócz odsłoniętych utworów z różnych okresów geologicznych należą także uskoki tektoniczne i abrazyjne powierzchnie. W sumie rezerwat przyrody nieożywionej Bonarka zajmuje powierzchnię 2,29 ha. Propozycja, aby objąć całą tę powierzchnię, jako zespół krajobrazowo-przyrodniczy, ochroną wyszła od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Status rezerwatu przyrody oznacza objęcie danego obszaru prawną ochroną w celu zachowania jego ekosystemu, który został uznany na ważny ze względów przyrodniczych, krajobrazowych  czy naukowych. Natomiast jeśli jednak ktoś, po ciekawej wycieczce do rezerwatu Bonarka, zatęskni w końcu za większą ilością zieleni może się udać do parku im. Wojciecha Bednarskiego, który znajduje się także na terenie Podgórza i to całkiem niedaleko.